Hakkında

    Fakültemiz bünyesinde Seramik Bölümü ile Resim Bölümü’nün açılması konusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı teklifi 05.01.2011 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu bölümlerin açılması uygun görülmüştür.  

       Resim Bölümü’ne Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklif 09.04.2015 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 6.maddei uyarınca Resim Bölümüne öğrenci alınması uygun görülmüştür.

       2015- 2016 eğitim öğretim yılında 11 öğrenciyi yapılan özel yetenek sınavıyla bünyesine katarak eğitime başlamıştır.

       Seramik Bölümü ise kısa sürede eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

         Akademik kadromuz 1 Prof., 2 Yrd.Doç.Dr., 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmetlerini sürdürmektedir. 

     Bölümümüz diplomalı sanatçı adayı yetiştiren akademik bir kurumdur. Eğitim, öğretim ve dersler bu ana amaç doğrultusunda yapılandırılmıştır. Programda Desen, Resim, Sanat Uygulamaları, Özgün Baskı Resim, Duvar resmi gibi uygulamalı dersler daha ağırlıktadır ve ders programının ana eksenini oluştururlar. Sanatsal gelişim, Bilimsel alan, Profesyonellik, Yabancı dil, gibi derslerle desteklenir. Bilimsel alan uygulamalı derslerin yanı sıra Sanat tarihi, Estetik, Çağdaş Sanat vb. gibi teorik derslerden oluşur. Profesyonellik, Yabancı Dil dersleri yanı sıra Sunum Teknikleri ile birlikte yürütülür.